Demagnetyzer ręczny

Demagnetyzer tunelowy z wózkiem sterowanym ręcznie. Ruch wózka odbywa się w bezpiecznej odległości od operatora, w celu ochrony operatora przed ekspozycją na pole magnetyczne generowane przez tunel.