Demagnetyzer tunelowy z wózkiem

Demagnetyzer tunelowy z wózkiem sterowanym ręcznie. Obecne przepisy wymagają różnych strukturalnych rozwiązań w celu ochrony operatora przed narażeniem na działanie pól magnetycznych generowanych przez tunel.