Kleszcze stykowe

Gdy należy rozmagnesować duże elementy, których nie można rozmagnesować za pomocą tunelu, w tym celu wykorzystuje się systemy demagnetyzacji na przepływ prądu wewnątrz elementu, jednym z nich są kleszcze stykowe. Nie ma żadnych ograniczeń co do rozmiarów elementów do rozmagnesowania