Magnetometr cyfrowy

Narzędzie do pomiaru resztkowego pola magnetycznego (wskaźnik resztkowego pola magnetycznego) elementów za pomocą czujnika Halla. Przyrząd mierzy również natężenie pola magnetycznego wygenerowanego przez tunel.