Tunel do demagnetyzacji części samochodowych

Tunel do demagnetyzacji części samochodowych. Demagnetyzacja następuje po przeprowadzeniu kontroli magnetoskopowej. Elementy przesuwają się przez demagnetyzer za pomocą pochylni.