Układ demagnetyzera taśmowego

Typowy układ demagnetyzera taśmowego: operator ładuje element, taśma transportuje go na zewnątrz tunelu, a inny operator dokonuje rozładunku z przeciwnej strony.